สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
****เพิ่มเติม****แจ้งโรงเรียนตามรายชื่อดังต่อไปนี้จัดทำเอกสารล้างหนี้งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
 
1. โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 2. โรงเรียนบ้านโนนเปือย 3. โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 4. โรงเรียนบ้านปรีง 5. โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 6. โรงเรียนบ้านโสมน 7. โรงเรียนบ้านลุงปุง 8. โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 9. โรงเรียนบ้านผำ 10. โรงเรียนบ้านนางเข็ม 11. โรงเรียนบ้านตั้งใจ 12. โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 13. โรงเรียนบ้านนาดี 14. โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) กรอกข้อมูลตามเอกสารแนบและส่งกลับมายังกลุ่มนิเทศฯ ด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
- เพิ่มเติม
 
เมื่อ : 2017-03-14 11:18:35