สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
 
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมสัมมนาฯ ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเทพนคร ถนนจิระ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 600 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- กำหนดการประชุมสัมมนาฯ
- แบบตอบรับการประชุมสัมมนา
 
เมื่อ : 2017-03-13 15:56:22