สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (sQip)
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวโคก, โรงเรียนบ้านโพนครก, โรงเรียนบ้านท่าศิลา, โรงเรียนบ้านลำเพิญ, โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ และโรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน รายละเอียดดังไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- อ้างถึงหนังสือฉบับเดิม
- รายชื่อโรงเรียนและกำหนดการประชุม
 
เมื่อ : 2017-03-06 14:50:56