สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนมาก...แจ้งเครือข่ายโรงเรียนส่งไฟล์รายชื่อกรอกข้อมูลผลการสอบกลาง กระดาษคำตอบ และผลการสอบอ่านออกเขียนได้
 
เรียน ประธานเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบ เครือข่ายโรงเรียนที่ยังไม่ส่งไฟล์รายชื่อเพื่อกรอกผลข้อสอบกลาง ชุมพลบุรี 1, 2, ท่าตูม 1, 4, รัตนบุรี 1, 3, 4, สนม 2, และ โนนนารายณ์ 2 เครือข่ายโรงเรียนที่ยังไม่ส่งกระดาษคำตอบข้อสอบกลาง ชุมพลบุรี 2, ท่าตูม 1, 3, รัตนบุรี 1, 3, 4 เครือข่ายโรงเรียนที่ยังไม่ส่งผลการอ่านออกเขียนได้ ท่าตูม 1 รายละเอียดดังเอกสารแนบ กรุณาดำเนินการด่วนครับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2017-03-06 14:33:51