สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน เฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเฉพาะงานที่สำคัญ ๆ โดยย่อ (ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.60) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
 
เมื่อ : 2017-03-06 11:57:04