สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT
 
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- ใบสมัคร
- เกณฑ์การประเมิน DLTV
- เกณฑ์การประเมิน DLIT
 
เมื่อ : 2017-03-06 11:12:24