สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ด้วนที่สุด...คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2559
 
คำสั่งที่ ๖๔./๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระดับสนามสอบ ที่ .๖๕ ./๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ ระดับศูนย์สอบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2017-03-05 12:19:48