สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
แจ้ง รร.ที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 28 โรง รายชื่อ ดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง+บัญชีจัดสรรระบบคอมฯ
- จัดสรรระบบคอมฯ(2)
- จัดสรรระบบคอมฯ(3)
 
เมื่อ : 2017-03-03 09:56:23