สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
 
แจ้งโรงเรียนขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย ครู ประจำปี 2560 ส่ง สพป.สร.2 ด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- บัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย
 
เมื่อ : 2017-02-27 12:08:08