สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นตำแหน่ง ครู
 
แจ้งโรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู ส่ง สพป.สร.2 จำนวน 10 ชุดที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน ตามตัวอย่างคำสั่งที่แนบ จำนวน 4 โรง ดังนี้ รร.บ้านนางเข็ม รร.ชุมชนบ้านซาด รร.บ้านยางชุม รร.บ้านโนนสูง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างคำสั่ง สั่ง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
- รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง รร.บ้านนางเข็ม
- รร.ชุมชนบ้านซาด
- รร.บ้านยางชุม
- รร.บ้านโนนสูง
 
เมื่อ : 2017-02-21 15:40:37