สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) (นับตัวข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำสั่ง
- แบบฟอร์มนับตัว
 
เมื่อ : 2017-02-20 15:54:33