สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนมาก...แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินอ่านออกเขียนได้ ป.1-4 ครั้งที่ 2/2559
 
เรียน ประธานเครือข่ายโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2017-02-17 15:21:10