สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
เชิญประธานเครือข่าย เข้าร่วมประชุมการจัดสอบการประเมินการอ่านออกเขียนได้นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
 
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 2017-02-17 11:05:59