สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด...แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางและการอ่านออกเขียนได้
 
แจ้ง ประธานเครือข่ายโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2017-02-16 16:29:39