สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคม) เรื่อง โรงเรียนที่รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ฯ รับโล่และเกียรติบัตร
 
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 2017-02-16 10:09:45