สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ประกาศรายชื่อครูที่เข้าอบรมปฏิบัติการเขียนสื่อสาร “ เขียนอย่างไรจึงจะได้คะแนน”ในการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ ( NT)
 
ตามกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จะการดำเนินการจัดอบรมปฏิบัติการ เขียนสื่อสาร “ เขียนอย่างไรจึงจะได้คะแนน”ในการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ ( NT) จึงประกาศชื่อคุณครูที่แจ้งชื่อเข้าอบรม โดยนำเงินค่าลงทะเบียนมาจ่าย ณ จุดอบรม ตามลำดับเลขที่ค่ะ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อผู้เข้าอบรม
 
เมื่อ : 2017-02-12 09:10:42