สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดทำแผนปฏิบัติการเรียนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561(เพิ่มเติม อ.สนมและ อ.โนนฯ)
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ อ.สนมและ อ.โนนฯ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คำสั่งที่ 21/2560 อ.สนม
- คำสั่งที่ 22/2560 อ.โนนฯ
 
เมื่อ : 2017-02-10 13:22:24