สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการคัดกรองความพิการทางการศึกษาพิเศษ
 
แจ้งทุกโรงเรียนเตรียมพร้อมในการรับการตรวจสอบซ้ำ เพื่อยืนยันผลข้อมูลเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่โรงเรียนเรียนรวมรายงานผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูล(โปรแกรม SET)จากทีมวิจัย สพฐ. ดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งรร.
 
เมื่อ : 2017-02-08 13:15:34