สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑. การคัดเลือกนักเรียนยากจนเข้ารับทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒. โรงเรียนส่งเอกสารนักเรียนทุนเก่าผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- สำเนาหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียน
 
เมื่อ : 2017-02-02 11:52:46