สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
(ด่วนที่สุด) ส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศพม่า (วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2556)
 
1. กรอกเอกสารให้สมบูรณ์ทที่สุด 2.รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใป 3.PAssPort ที่มีอายุเหลื่อเกิน 6 เดือน ก่อนวันเดือนทาง 4. ส่งภายในวันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2556 ให้จงได้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า
 
เมื่อ : 2013-08-31 20:06:27