สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. พ.ศ. 2559
 
การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 04167.01/229 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560
- ประกาศ จัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ชพค.ชพส.และระเบียบช่วยเหลือสมาชิก ชพค.ชพส. 2559
- แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.
- แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส.
 
เมื่อ : 2017-01-31 10:27:47