สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด....แจ้งประชุมกรรมการสอบ O-NET 2559
 
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง แจ้งผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบเข้าร่วมประชุม 1) 28 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ตัวแทนสนามสอบ อ.รัตนบุรี, อ.สรม, อ.โนนนารายณ์ ประชุม ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สร.2 2) 28 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ตัวแทนสนามสอบ อ.ท่าตูม อ.ชุมพลบุรี ประชุม ณ ห้องประชุม ร.ร.เทศบาลท่าตูม รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2017-01-24 11:12:48