สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) สำหรับแบบประเมินให้ประธานเครือข่ายขอรับได้ที่กลุ่มงานบำเหน็จฯ วันที่ 2 กันยายน 2556
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คำสั่ง/นำส่ง
 
เมื่อ : 2013-08-30 16:39:32