สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้ง รร. ทุกโรงเรียนดาวน์โหลด เครื่องมือ เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม การศึกษา ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19 - 27 มกราคม 2556
 
แจ้ง รร. ทุกโรงเรียนดาวน์โหลด เครื่องมือ เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม การศึกษา ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19 - 27 มกราคม 2556 (เพิ่มเติม 2 )
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบสรุปคะแนน ป.3 - ป.6
- แบบทดสอบภาษา
- แบบทดสอบคำนวณ
- แบบทดสอบเหตุผล
 
เมื่อ : 2017-01-18 16:15:46