สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้ง รร. ทุกโรงเรียนดาวน์โหลด เครื่องมือ เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม การศึกษา ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19 - 27 มกราคม 25560**เพิ่มเติมคำสั่ง**
 
แจ้ง รร. ทุกโรงเรียนดาวน์โหลด เครื่องมือ เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม การศึกษา ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19 - 27 มกราคม 2556
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- นำส่ง
- ปฏิทิน
- คำชี้แจง
- คำสั่ง
 
เมื่อ : 2017-01-18 16:08:51