สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอความอนุเคราะห์แจกและเก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560
 
ฝากแจ้งประธานสมาคมครู/ผู้บริหาร ทั้ง 5 อำเภอ (รัตนบุรี/ท่าตูม/สนม/โนนนารายณ์/ชุมพลบุรี) ขอความอนุเคราะห์ แจกแบบประเมินความพึงพอใจ ในงานวันครู 16 มกราคม 2560 อำเภอ ละ 100 ฉบับ และส่งคืน จุดบริการงานคุรุสภา สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560 ด้าวยค่ะ ไม่ถึง 100 ฉบับ ไม่เป็นไร นะค่ะ เอาเท่าที่ เก็บได้ (ปริ้นเอง นะค่ะ) ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด ค่ะ .....จุดบริการงานคุรุสภา สพป.สร.2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้ง
- แบบสอบถาม
 
เมื่อ : 2017-01-13 14:05:37