สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด....เร่งรัดการส่งไฟล์สำรวจข้อมูล PISA
 
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบ แจ้ง การเร่งรัดส่งไฟล์กรอข้องมูลแบบสำรวจ PISA (ข้อมุล ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.47 น.) โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล 1 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรี1 2 บ้านผักไหม โนนนารายณ์1 3 บ้านอาเลา สนม1
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 2017-01-13 12:00:47