สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนอ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร
 
สพป.สร.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนอ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ป.๖ วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยและการนำรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้เพื่อให้ผล O-NET เพิ่มสูงขึ้น ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สร.2 ดังเอกสารที่แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือที่ ศธ 04167/41
 
เมื่อ : 2017-01-12 16:40:36