สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนมาก...แจ้งเครือข่ายโรงเรียนกรอกชื่อกรรมการสอบ O-NET 2559
 
เรียน ประธานเครือข่ายโรงเรียน ผู้ได้รับมอบหมาย และผู้เกี่ยวข้องทราบ กรุณากรอกรายชื่อกรรมการคุมสอบ O-NET 2559 ผ่านเว็บไซต์ sr2-test.net ด่วน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2017-01-09 12:43:05