สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การรับเงินอุดหนุนวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 จาก คุรุสภา
 
ส่งตัวแทนมารับได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงพรุ่งนี้ 10 ม.ค. 60 นะค่ะ ชั้น 3 ห้อง คุรุสภา ฝากแจ้ง ประธานสมาคมการจัดงานวันครูประจำอำเภอทั้ง 5 อำเภอ ด้วย ขอให้ส่งตัวแทนมารับเงิน 6000 บาท (รัตนบุรี ผอ.สุวรรณ มารับแล้ว อำเภอโนนนารายณ์ ผอ.สุพรรณ มารับแล้วค่ะ) สนม / ชุมพลบุรี / ท่าตูม ส่งตัวแทนด้วยนะค่ะ ....เตรียมสำเนาบัตรประชาชนหรือตัวจริงมาด้วยค่ะ ล้างหนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
- เอกสารแนบ 1
- เอกสารแนบ 2
- เอกสารแนบ 3 รวม แตกไฟล์ก่อนจึงจะเห็นไฟล์แนบนะค่ะ
 
เมื่อ : 2017-01-09 09:53:23