สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2560 ให้ส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2560
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2560
 
เมื่อ : 2017-01-09 09:38:04