สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
สพฐ.แจ้งการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้ที่ได้รับวิทยฐานะที่ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ทุกวิทยฐานะ ให้เสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
 
เมื่อ : 2017-01-05 11:47:44