สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2560 (15วันทำการ)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง ตัวอย่างคำสั่ง
- รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
- แบบคำร้องขอย้ายปี 2560
- ตัวชี้วัดการประเมิน
- ปฏิทินดำเนินการย้าย
 
เมื่อ : 2017-01-04 18:20:15