สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงานนักเรียน
 
ขอให้โรงเรียนขยายโอกาส ดำเนินการให้นักเรียนที่จะจบ ม. 3 กรอกแบบสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2557 รวบรวบส่ง สพป.สร. 2 ภายในวันที่ 9 กันยายน 2556
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบสำรวจข้อมูลฯ 2 แผ่น
 
เมื่อ : 2013-08-28 13:54:36