สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด....สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน (PISA)
 
ให้โรงเรียนขยายโอกาสดาวน์โหลดไฟล์สำรวจข้อมูลจากเว็บ sr2-test.net กรอกข้อมูลและส่งกลับ e-mail : pro_wat@hotmail.com ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2017-01-04 15:19:09