สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินผลรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ซึ่งมีผลการคัดเลือกดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศ
 
เมื่อ : 2017-01-04 09:10:49