สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)
 
สพป.สร.2 ดำเนินการ (1) แจ้งโรงเรียนทุกโรง ประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินงาน รร.ICU ในวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สร.2 (2)แจ้งโรงเรียนที่ไม่เป็นโรงเรียนในโครงการประชารัฐ ประเมินสถานภาพปัจจุบันของโรงเรียนว่า มีสภาพที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) หรือไม่ กรณีพบว่าเป็นโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ให้โรงเรียนรายงานสภาพปัจจุบันที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบตามแบบสำรวจที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 6 มกราคม 2560
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง +สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2016-12-30 16:46:24