สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจความต้องการครูตามความสำคัญจำเป็นของสถานศึกษา (มาตรฐานวิชาเอก)
 
กรุณานำส่งในวันประชุมที่ 4 มกราคม 2560 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่งพร้อมแบบสำรวจ
 
เมื่อ : 2016-12-30 16:10:54