สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์ฯ
- แจ้ง รร.ในสังกัด
 
เมื่อ : 2016-12-29 15:27:55