สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณ ปี 2560 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปี กศ.2559 30 %
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 30 %
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง+บัญชีจัดสรรงบประมาณ
 
เมื่อ : 2016-12-27 11:29:42