สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งการกรอกคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของนักเรียน
 
การกรอกคะแนนทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของนักเรียนรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ที่สลับกันในแบบทดสอบให้ผู้กรอกยึดโปรแกรมเป็นหลัก
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-12-27 11:10:40