สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด....แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดโปรแกรมกรอกข้อมูลการสอบ Pre O-NET, NT,และตรวจอบคุณภาพผู้เรียน
 
แจ้งด่วน 1) โปรแกรมกรอกข้อมูลผลการสอบตัวเก่ามีข้อผิดพลาด กรุณาโหลดใหม่ด้วยครับ จากเว็บ sr2-test.net 2) คณะทำงานรวบรวมและประมวลผลข้อมูลระดับเขตพื้นที่ฯประจำเครือข่าย กรุณาโหลดไฟล์หลอมรวมได้ที่เว็บไซต์ sr2-test.net
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-12-26 18:03:48