สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
เพิ่มเติมแบบกรอกคะแนน Pre O-NET ป.6 , Pre O-NET ม.3
 
ประชาสัมพันธ์เนื่องจากแบบกรอกคะแนน Pre O-NET ป.6 , Pre O-NET ม.3 ไม่มีคอลัมน์ ใส่ชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ กลุ่มวัดผลและประเมินผลจึงได้แก้ข้อมูลดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - Pre O-NET ป.6
- Pre NT ม.3
 
เมื่อ : 2016-12-26 09:38:56