สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการคุณธรรมนำชีวิต "ทำดีเพื่อพ่อ"
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กำหนดจัดกิจกรรม โครงการคุณธรรมนำชีวิต สพป.สุรินทร์ เขต ๒ “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้ทำบุญและน้อมนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ/สามเณร จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทำบุญเดือนเกิด (พฤศจิกายน/ธันวาคม และมกราคม) ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ/เอกสารแนบ
- หนังสือราชการ/เอกสารแนบ2
- เอกสารแนบ 3
- เอกสารแนบ 4
 
เมื่อ : 2016-12-23 14:46:52