สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด....แจ้งโหลดไฟล์ ระเบียบวาระการประชุมวัดผล ครั้งที่ 2/2559 และเอกสารประกอบ
 
เรียน ปรธานเครือข่ายโรงเรียนหรือผู้เกี่ยวข้อง โหลดไฟล์ระเบียบวาระการประชุมวัดผล ครั้่งที่ 2/2559 และเอกสารประกอบ หรือโหลดจากเว็บ sr2-test.net ครับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-12-21 14:28:01