สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ขอความอนุเคราะห์ครูผู้สอนตรวจกระดาษคำตอบข้อเขียน
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ร่วมกับ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบัวโคกจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทางวิชาการ บัวโคกนิทรรศ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก โดยในการประกวดแข่งขันทางวิชาการครั้งนี้ กำหนดให้มีการประเมินการอ่าน การคิดและการเขียน ของนักเรียนผู้เข้าแข่งขันทุกระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดทำแบบทดสอบและตรวจกระดาษคำตอบ เขียนตอบ พิจารณาเห็นว่าบุคลากรในโรงเรียนของท่าน มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในการประเมินการอ่าน การคิดและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านบัวโคก อ.ท่าตูม ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไปจึงขอความอนุเคราะห์บุคคลตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่ง
 
เมื่อ : 2016-12-19 16:55:55