สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 55 โรง ดาวน์โหลดเครื่องมือเพื่อเตรียมรับการนิเทศติดตามการศึกษา ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2559
 
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- แบบฟอร์มการเขียนรายงานกิจกรรม 55 โรง
- ตารางการนิเทศ ฯ ระยะที่ 2 (26-30 ธค 59)
- คำสั่ง
 
เมื่อ : 2016-12-19 16:25:24