สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 40
 
ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อต่อไปนี้ มารับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 40 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 08.50 น. ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากี รายละเอียดตามหนังสือสั่งการ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- บัญชีรายชื่อ หน้า 1
- บัญชีรายชื่อ หน้า 2
 
เมื่อ : 2016-12-19 13:08:34