สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งโรงเรียนอนุญาตให้บุคลากรไปร่วมตรวจข้อสอบ O-NET
 
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-12-19 11:22:58