สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนมาก...เชิญประชุมประธานเครือข่าย
 
เรียน ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่ายในสังกัด ทราบ เชิญประชุมชี้แจงและกำหนดแนวปฏิบัติในการทดสอบ ปี 2559 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30ข15.30 น. รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-12-15 13:19:35